Hepatitis E – Rob de Man

Nationale Hepatitis Dag 2016

Sessie 5:
Hepatitis anno 2016- dit zijn de klinische issues
Voorzitters: Bert Baak & Joop Arends

Hepatitis E: ziektelast is infectiedruk in de samenleving maal impact van een infectie bij een individu.

de Man, Rob 120x160Stel je voor een virus infecteert de varkens, vervolgens infecteren de varkens elkaar bijvoorbeeld omdat ze dicht op elkaar leven. Mensen die met varkens werken worden verhoogd geïnfecteerd van de boer tot de dierenarts of de slachter. De mest wordt uitgereden over het land en infecteert het water, het water wordt gebruikt voor groenten en fruit beregening en besmet de groenten en het fruit. Science fiction? Helaas niet, dit gaat over hepatitis E virus infecties (HEV) in Nederland

Als wij als mensen in contact komen met dat virus via onvoldoende gewassen groente of fruit, schaal of schelpdieren, onvoldoende verhit besmet varkenslever of vleesproducten krijgen we frequent een infectie, HEV lijkt moeilijk te ontlopen te zijn. De acute HEV infectie is veelal self-limiting. De verhouding tussen het aantal mensen dat klinisch ziek wordt en het aantal mensen dat het virus ziet is laag. Echter als je ziek wordt kun je de klos zijn: een leverziekte acuut of chronisch of een orgaan manifestatie buiten de lever bijvoorbeeld in het zenuwstelsel. Is dit belangrijk als het aantal infecties zo hoog is en er niet zoveel mensen ziek worden? Dat hangt af van de hinder die degenen die wel ziek worden ondervinden.

Immers ziektelast is het product van infectiedruk maal de impact van een infectie bij een individu.

Risico groepen voor een ernstige uitkomst van een acute infectie zijn patiënten met een onderliggende leverziekten, waar de “acute on chronic” HEV infectie in circa 30% tot ernstige leverdecompensatie kan lijden.

Risicogroepen voor een chronische infectie zijn chronische gebruikers van immuun suppressiva waaronder transplantatie patiënten (zowel solide orgaan transplantatie als beenmerg transplantatie) en bijvoorbeeld patiënten met een medicamenteus behandelde reumatologische aandoening. Bij hen kan de ziekte in enkele jaren een lever cirrose veroorzaken.

Wie er risico loopt op een manifestatie van HEV buiten de lever weten we niet goed, dit is onderwerp van nader onderzoek.

Bekijk het gehele programma van de Nationale Hepatitis Dag 2016

Be Sociable, Share!