Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Openbare apothekers (KNMP)
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)