Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Hepatitis Dag 2017 is aangevraagd en toegekend bij de volgende beroepsverenigingen (alfabetisch gerangschikt):

BeroepsverenigingPunten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV) 5 punten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG) 5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):  5 punten
KNMP Openbare Apothekers (OA) 5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 5 punten
Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM) 5 punten
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)Nog niet toegekend
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN) 5 punten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten
 Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 2 (Medisch Specialisten) (ABC2) 5 punten
 Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 3 (Sociaal Geneeskundigen) (ABC3) 5 punten
Ziekenhuisapothekers (ZA) 5 punten