Partners

De Nationale Hepatitis Dag is het centrale platform voor alle stakeholders binnen het veld van virale hepatitis. Om de betrokkenheid vanuit het veld te vergroten werkt de Nationale Hepatitis Dag samen met partners uit hepatitisveld.

Hieronder vindt u het overzicht van alle partners die de Nationale Hepatitis Dag 2016 ondersteunen (lijst is alfabetisch geordend). 

 aidsfonds soa aids

 

Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland | Het Aids Fonds financiert projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie, hulp en zorg in Nederland, toegang tot behandeling, ontwikkelingslanden en vaccinonderzoek

 

 

AMC-UvA | Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is een ziekenhuis waar vernieuwende geneeskunde en medische topwetenschap hand in hand gaan.

 

 

BIBHEP | is hetnationaal programma Bewustwording, Identificatie en Behandeling van chronische virale Hepatitis (BIBHEP) van Liverdoc en is gericht op artsen en andere zorgverleners, met name om hen bewust te maken van het probleem van vermijdbare sterfte ten gevolge van chronische hepatitis B en C.

 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. 

 Erasmus MC

 

Erasmus Medisch Centrum | Het Erasmus MC is op het gebied van ziekte en gezondheid een internationaal erkend centrum voor patiëntenzorg, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.

 GGD Amsterdam

 

GGD Amsterdam | De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

 GGD GHOR

 

GGD GHOR Nederland | GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD'en en GHOR-bureaus. De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden.

 GGD Rotterdam-Rijnmond

 

GGD Rotterdam | De Gemeentelijke Gezondheidsdienst, GGD, Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied.

 GGD Zuid-Limburg

 

GGD Zuid Limburg | De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. In opdracht van deze gemeenten bewaken en bevorderen we de gezondheid van al hun inwoners.

 Hiv Vereniging Nederland

 

Hiv Vereniging Nederland | Bij de HVN staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare en onbevooroordeelde informatievoorziening, ondersteunen van preventie en onderling contact en ondersteuning.

 Liverdoc

 

Liverdoc | LiverDoc brengt academische kennis ‘op maat van de patiënt’ naar de praktijk in de eerste- en tweedelijn. LiverDoc biedt arts en patiënt online beslisondersteunende informatie over leverziekten. 

 Leids Universitair Medisch Centrum

 

Leids Universitair Medisch Centrum | Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek.

 Maastricht UMC+

 

Maastricht UMC+ | Het Maastricht UMC+ onderscheidt zich (inter)nationaal door de focus op preventie. Dus niet alleen gezondheidsherstel, maar ook gezondheidsbehoud én gezondheidsbevordering

 Mainline

 

Mainline | Mainline zet zich al 25 jaar in om de gezondheid en kwaliteit van leven van druggebruikers te verbeteren in binnen- en buitenland. Alle activiteiten staan in het teken van harm reduction.

 Mondriaan Verslavingszorg

 

Mondriaan | Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met zo'n 40 locaties. 

 Nederlandse Leverpatiënten Vereniging

 

Nederlandse Lever Patiëntenvereniging | De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) is een actieve patiëntenorganisatie, landelijk gericht, voor een grote diversiteit aan leveraandoeningen. De NLV wil 'Stem en Steun' zijn voor ieder die met een leveraandoening te maken krijgt. 

 Nederlandse Vereniging voor Hepatologie

 

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie | De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie heeft tot doel het bevorderen van onderzoek naar en de verruiming en het gebruik van de kennis van het functioneren van de lever en de galwegen.

 

Nederlanse Vereniging voor HIV behandelaren | De Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB), voorheen Nederlandse Vereniging van AIDS Behandelaren, heeft als doel het bevorderen van kennis ten aanzien van HIV en AIDS.
 
.

Netwerk Leververpleegkundigen

 

Netwerk Lever Verpleegkundigen | Het Netwerk Lever Verpleegkundigen is de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de zorg voor de patiënt met leverafwijkingen en /of leverziekten in Nederland.

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

 

OLVG | Het OLVG wil door patiënten, verwijzers, verzekeraars en collega’s gezien worden als hét ziekenhuis waar de beste medische behandelingen en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaan met een buitengewone gastvrijheid.

 Radboud UMC

 

Radboud UMC | Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

 RIVM

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. 

 Stichting Hepatitis Informatie

 

Stichting Hepatitisinformatie | Op Hepatitis Info vindt u betrouwbare informatie over hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, co-infectie HIV/HCV, hepatitis D, hepatitis E, leververvetting (NAFLD), en NASH.

 Trimbos Instituut

 

Trimbos Instituut | Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Het Trimbos-instituut levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.

 UMC Utrecht

 

UMC Utrecht | Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

 UMC Groningen

 

UMC Groningen | Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. 

 V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv

 

V&VN Hiv Verpleegkundig Consulenten | V&VN VCH levert een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de verpleegkundige zorg in al zijn facetten aan mensen met hiv in Nederland. Daartoe richt de afdeling zich op ontwikkeling van de verpleegkundige zorg aan hiv-geïnfecteerden, deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en verbeteren en versterken van de positie van de groep consulenten.

 V&VN Justitieel Verpleegkundigen

 

V&VN Justitieel Verpleegkundigen | De V&VN Justitieel heeft tot doel het onderhouden van een afdeling ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de professionalisering van de justitieel verpleegkundigen, zodat V&VN Justitieel Verpleegkundigen zowel naar VWS als naar DJI als volwaardig gesprekspartner kan participeren en functioneren.

 V&VN Maag Darm Lever

 

V&VN Maag Darm Lever | V&VN MDL staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten binnen het specialisme Maag-, Darm-, Leverziekten door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die werkzaam zijn in deze zorg.

 Vereniging voor Infectieziekten

 

Vereniging voor Infectieziekten | De VIZ heeft tot doel de bevordering van de studie en de verspreiding van kennis ten aanzien van aetiogie, pathogenese, epidemiologie, kliniek, diagnostiek, behandeling en preventie van infectie­ziekten, zodanig dat alle facetten daarvan op evenwichtige wijze tot hun recht komen.

 Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

 

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland | De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

 virology education

 

Virology Education | Virology Education is al meer dan 15 jaar toonaangevend in het veld van infectieziekten ten aanzien van de initiatie, ontwikkeling en uitvoering van onafhankelijke en geaccrediteerde educatie voor medische en andere professionals en is organisator van de Nationale Hepatitis Dag.

 Vumc1

 

VUmc | VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. VUmc komt voort uit een christelijke traditie en koppelt geloof in persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid.

 Zilveren Kruis

 

Zilveren Kruis | Zilveren Kruis is met ruim 4,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland.