Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de onderstaande beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Maag-. Darm en Leverartsen (NVMDL)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP)
Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
Verpleegkundig Specialisten Register