Background

Datum

24 januari 2019

Locatie

Biltstraat 106 3572BJ Utrecht

Doelgroepen

 • Infectiologen
 • GGD artsen
 • Andere medisch specialisten

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Openbare apothekers (KNMP)
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatie

Voor de Nationale Hepatitis Dag 2018 vragen we accreditatie aan bij Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Ook vragen we accreditatie aan bij andere relevante instellingen die niet onder het ABAN vallen. 

Accreditatie

Accreditatie voor de Virale Hepatitis na EASL wordt aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen

Accreditatie

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd:

Status per beroepsgroep

Openbare apothekers (KNMP)

Module# punten
In.n.b.
IIn.n.b.
IIIn.n.b.
IVn.n.b.
Vn.n.b.
VIn.n.b.

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Module# punten 
In.n.b.
IIn.n.b.
IIIn.n.b.
IVn.n.b.
Vn.n.b.
VIn.n.b.

 

Accreditatie

Status per beroepsgroep
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Module# punten
I2
II2
III2
IV2
V6
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
I2
II2
III2
IV2
V5
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
I2
II2
III2
IV2
V5
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
I2
II2
III2
IV2
V6
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2
Openbaar apothekers (OA)
I2
II2
III2
IV2
V6
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2
Ziekenhuisapothekers (ZA)
I2
II2
III2
IV2
V6
VI2
VII2
VIII2
IX2
X2
XI2

 

Accreditatie

Voor de Hepatitis Masterclass is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Verenging voor Maag-, Darm en Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse vereniging voor openbare apothekers (KNMP)

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de onderstaande beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Maag-. Darm en Leverartsen (NVMDL)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP)
Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
Verpleegkundig Specialisten Register

 

Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Hepatitis Dag 2017 is aangevraagd en toegekend bij de volgende beroepsverenigingen (alfabetisch gerangschikt):

BeroepsverenigingPunten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV) 5 punten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG) 5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):  5 punten
KNMP Openbare Apothekers (OA) 5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 5 punten
Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM) 5 punten
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)Nog niet toegekend
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN) 5 punten
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 5 punten
 Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 2 (Medisch Specialisten) (ABC2) 5 punten
 Accreditatie Bureau Algemene Nascholing Cluster 3 (Sociaal Geneeskundigen) (ABC3) 5 punten
Ziekenhuisapothekers (ZA) 5 punten

 

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de onderstaande beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse vereniging voor openbare apothekers (KNMP)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Verenging voor Maag-, Darm en Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVMM)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP)
Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
Verpleegkundig Specialisten Register

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS),
Beroeps- en brancheorganisatie voor apotheker (KNMP) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde (VVGN) en Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS).

Accreditatie

BeroepsverenigingCategorieCPD-punten
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Infectieziekten en Preventieve Zorg 14
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Maag Darm Lever 14
 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterScholing verpleegkundig specialisten 14
 Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)Nascholing Maag-, Darm en Lever 14
 Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)Nascholing Medische Microbiologie 14
 Openbaar apothekers (OA)Scholing vakinhoudelijk OA 14
 Ziekenhuisapothekers (ZA)Cursus ZA 14

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door onderstaand beroepsverenigingen:

NVZA

VVGN_logo

MDL

NIV

 NVMM

KNMP

V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv

V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv

Accreditatie is aangevraagd bij de onderstaande beroepsverenigingen:
Verpleegkundig Specialisten Register

 

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door de volgende beroepsvereniging:

NVZA

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
2 punten

 

 

NIV

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
3 punten

 

 

 

nvk_logo

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
2 punten

 

 

NVMM

Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVMM)
2 punten

 

 

 

 KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP)
2 punten

V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv

V&VN Verpleegkundig Consulenen Hiv

Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
2 punten

VSR
Verpleegkundig Specialisten Register
2 punten

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende beroepsvereniging:
NIV

NVZA

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsvereniging:

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatie

De volgende beroepsvereniging heeft accreditatie toegekend:
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd:
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Openbare apothekers (KNMP)

En als pilot dit jaar: Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgene beroepsverenigingen:

NVZA

 

 

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA): 12 punten

 

KNMP 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP): 12 punten

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd bij

- de Nederlandse Internisten Vereniging

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Verpleegkundig Specialisten Register
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Apothekers beroepsverenigingen: NVZA en KNMP

Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Hepatitis Dag 2016 is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen (alfabetisch gerangschikt):

BeroepsverenigingPunten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV)6 punten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG)6 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):6 punten
KNMP Openbare Apothekers (OA)5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)5 punten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)5 punten
Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM)5 punten
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)zie pagina beroeps-vereniging
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)6 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)zie pagina beroeps-vereniging
  

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en toegekend bij de volgende beroepsverenigingen:

BeroepsverenigingCategorieAantal punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Hiv/Aids 2
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Infectieziekten en Preventieve Zorg 2
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Justitiële Verpleegkunde 2
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Kinderverpleegkunde 2
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Longverpleegkunde 2
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Seksuele Gezondheid 2
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterScholing verpleegkundig specialisten 2
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)Nascholing interne geneeskunde 2
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)Nascholing Kindergeneeskunde 2
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)Nascholing Medische Microbiologie 2
Openbaar apothekers (OA)Scholing vakinhoudelijk OA 2
Ziekenhuisapothekers (ZA)Cursus ZA 2

 

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizgersadvisering (LCR)
het Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Nederlandse Internisten Vereniging
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde

Accreditatie

De volgende beroepsvereniging heeft accreditatie toegekend:
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd:

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Openbare apothekers (KNMP)

En als pilot dit jaar: Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de onderstaande beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM): 12 punten
Nederlandse vereniging voor openbare apothekers (KNMP): 12 puten

 

Voor de Hepatitis Masterclass is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Verenging voor Maag-, Darm en Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Accreditatie

De volgende beroepsverenigingen hebben het Post-CROI symposium geaccrediteerd:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

CategorieGeaccrediteerde punten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen2
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen2
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg2
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen2
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen2

 NIV 
Nederland Internisten Vereniging heeft 2 punten toegekend

NVZA
Nederlandse vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)  heeft 2 punten toegekend.

nvk_logo
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft 2 punten toegekend.

NVMM 
Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM)

KNMP
Nederlandse Vereniging voor Openbare Apothekers (KNMP)

Voor dit Post-CROI symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN)

Accreditatie

Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • V&VN Maag Darm Lever (V&VN MDL)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)

Bij toekenning van accreditatiepunten zal dat op deze pagina worden aangegeven.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen (NVMM)

Helaas kunnen we dit progamma niet aanbieden aan deelnemers die niet voorschrijfbevoegdheid zijn door de afspraken die gemaakt zijn tussen CGR, beroepsverenigingen en farmaceutische industrie.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:
- Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten
- Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA): 3 punten

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de onderstaande beroepsverenigingen:
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm- en Leverartsen (MDL)
- Openbare Apothekers

Accreditatie

Deze E-learning masterclass is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN en het Register Verpleegkundig Specialisten.

De masterclass is geaccrediteerd voor 1 punt per module, voor een totaal van 11 punten voor 11 modules.

Private: Accreditatie

Voor de Virtual CROI bijeenkomst zal accreditatie worden aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Hepatitis Dag 2015 is toegekend door de volgende beroepsverenigingen (alfabetisch gerangschikt):

BeroepsverenigingPunten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV):
Categorie:
 • Scholing GGZ
 • Scholing Hiv/Aids
 • Scholing Infectieziekten en Preventieve Zorg
 • Scholing Maag Darm Lever
 • Scholing Seksuele Gezondheid
6 punten
(in alle genoemde categorieën)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG)
Categorie:
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
 • Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
 • Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)
 • Profielregister Artsen Beleid & Advies (B&A)
 • Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ)
 • Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
 • Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
6 punten 
(in alle genoemde categorieën)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):
Categorie:
 • Acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
6 punten
(in alle genoemde categorieën)
KNMP Openbare Apothekers (OA)5,5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)6 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)6 punten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)5 punten
Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL)6 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM)5 punten
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)20 pnt in cat. 2
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)6 punten

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende beroepsvereniging:
NVMM Nederlandse Verenging voor Medische Microbiologie (NVMM): 2 punten

NVZA Nederlandse Verenging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA): 2 punten

MDL Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm en Leverartsen: 2 punten

NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): 2 punten

KNMP - Openbare Apothekers (KNMP): 2 punten

Accreditatie voor deze bijeenkomst wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
 - Verpleegkundig Specialisten Register

- Kwaliteitsregister V&VN

 

Accreditatie

Voor de Vaccinatie Masterclass zal accreditatie worden aangevraagd bij de volgende (beroeps)verenigingen:

- het Landelijk Coördinatiecentrum Reizgersadvisering (LCR)
- het Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen
  voor verstandelijk gehandicapten)
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
- Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG)

Accreditatie

Voor de Hepatitis Masterclass is accreditatie toegekend door de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM): 12 punten
Nederlandse Verenging voor Maag-, Darm en Leverartsen (MDL): 12 punten

Voor de Hepatitis Masterclass is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Accreditatie

De volgende beroepsverenigingen hebben accreditatiepunten toegekend:

Nederlandse vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Openbare apothekers (KNMP)

 

 

 

Accreditatie

NVZA
De Nederlandse vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA) kent 3 accreditatiepunten toe aan deze bijeenkomst.

NVMM
De Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM) kent 3 accreditatiepunten toe aan deze bijeenkomst.

Verpleegkundig Specialisten register: 3 punten voor onderstaande specialisaties:
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Openbare Apothekers kent 2,5 accreditatiepunten toe aan deze bijeenkomst.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Voor dit Post-CROI symposium is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:


Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN)

Accreditatie

De volgende beroepsverenigingen hebben 12accreditatiepunten toegekend aan de gehele Hepatitis Masterclass:

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

 MDL  Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever (MDL)

NIV  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

 

Accreditatie

Accreditatiepunten voor de Nationale Hepatitis Dag zijn toegekend door de volgende beroepsverenigingen:

Kwaliteitsregister compleet
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en verzorgenden: 6 punten

Accrediatitebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 6 punten

AbSG Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg): 5 punten

Accreditatiepunten voor het 2de HCV symposium (avondprogramma) zijn toegekend door:

NIV Nederlandse Internisten Vereniging: 3 punten

MDL Nederlandse Vereniging voor Maag-, Darm en Leverartsen: 3 punten

Kwaliteitsregister compleet
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en verzorgenden: 3 punten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG): 3 punten

VVGN_logo
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland: 2 punten

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Accreditatie

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd:

Status per beroepsgroep
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)Module# punten
I
II
III
IV
V6
VI
VII
VIII
IX
X
XI1
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)Module# punten 
I
II
III
IV
V5
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)Module# punten 
I
II
III
IV
V6
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)Module# punten
I2
II
III
IV
V5
VI
VII
VIII
IX
X
XI2
Openbare apothekers (KNMP)Module# punten 
I
II
III
IV
V5
VI
VII
VIII
IX
X
XI2
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)Geaccrediteerd

 

Accreditatie

De onderstaande beroepsverenigingen hebben 3 punten toegekend:

NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

MDLNederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL)

 

KNMPKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 

en

NVZANederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)

NVMMNederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM) 

Openbare Apothekers heeft 3 accreditatie punten toegekend.
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) heeft 3 punten toegekend.

Voor de Virale Hepatitis - Na EASL 2014 is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Kwaliteitsregister V&VN

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de volgende beroepsverenigingen:

NVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers: 6 punten

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie: 5 punten

Accreditatie voor de 5de Nederlandse Infectieziektendag is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

- Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG)
- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Accreditatie

De volgende beroepsvereniging heeft accreditatiepunten toegekend aan deze bijeenkomst:

NVMMNederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM)

 - Verpleegkundige Specialisten Register (VSR)
    Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen - 3 punten
    Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen - 3 punten
    Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg - 3 punten
    Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen - 3 punten
    Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen - 3 punten

- Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) - 3 punten (in de categorie Scholing 
  HIV/aids en Scholing Infectieziekten en Preventieve Zorg)

Accreditatie voor de debatavond 'HIV Behandeling: Met het hoofd of met het hart?' zal worden aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Na afloop van de debatavond zullen aan de hand van de presentielijst de BIG nummers van de aanwezigen ingevoerd worden via het GAIA systeem.

Accreditatie

NIVDe Nederlandse Internisten Vereniging NIV heeft 20 accreditatie punten toegekend voor de gehele HIV masterclass (2 punten per avond)

NVMM De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie  (NVMM) heeft 20 accreditatie punten toegekend voor de gehele HIV masterclass (2 punten per avond)

nvk_logoNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft 20 accreditatie punten toegekend voor de gehele HIV masterclass (2 punten per avond)

Accreditatie

 De volgende beroepsverenigingen hebben 3 accreditatiepunten toegekend aan het Post-CROI symposium:

NVZA
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA) en Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

 NVMM
Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen (NVMM)

nvk_logo
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Kwaliteitsregister V&VN en Zorgregister professionals: 3 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten

Nederlandse Vereniging voor Openbare Apothekers (OA): 3 punten

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

LCR_logoHet Landelijk Coördiantiecentrum Reizgersadvisering (LCR): 16 punten

het Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) met16 punten.

nvk_logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: 16 punten

NVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers: 16 punten.

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie: 16 punten

NIV Nederlandse Internisten Vereniging: 16 punten

AbSG Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde: 16 punten

 

 

Accreditatie

nvk_logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) De NVK kent 4 accreditatie-punten toe aan het bijwonen van het symposium 'HIV Zorg als Rolmodel' t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) De NIV kent 4 accreditatie-punten toe aan het bijwonen van het symposium 'HIV Zorg als Rolmodel' t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM).
De NVMM kent 6 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van de 4de Nederlandse infectieziektendag t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG)
De ABSG kent 6 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van de 4de Nederlandse infectieziektendag t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
De NVK kent 6 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van de 4de Nederlandse infectieziektendag t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)De NIV kent 6 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van de 4de Nederlandse infectieziektendag t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
De NVZA kent 6 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van de 4de Nederlandse infectieziektendag t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.

Accreditatie

Accreditatie aanvraag

De accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:
- Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- Nederlandse vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM)
- Register Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
- Verpleegkundig Specialisten Vereniging

 

Accreditatie

Accreditatie aanvraag

De accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: - Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - Register Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) - Verpleegkundig Specialisten Vereniging

Accreditatie

NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) De NIV kent 20 accreditatie-punten toe (2 punten per avond) aan het bijwonen van de HIV Masterclass t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. nvk_logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) De NVK kent 12 accreditatie-punten toe (2 punten per avond) aan het bijwonen van de HIV Masterclass t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.   De accreditatie is aangevraagd bij: -  Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM) De HIV-Masterclass wordt officieel erkend door: de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB)

Accreditatie

Logo_NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) De NVMM kent 12 accreditatie-punten toe (2 punten per avond) aan het bijwonen van de Hepatitis Masterclass t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. MDL Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) De MDL kent 12 accreditatie-punten toe (2 punten per avond) aan het bijwonen van de Hepatitis Masterclass t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) De NIV kent 12 accreditatie-punten toe (2 punten per avond) aan het bijwonen van de Hepatitis Masterclass t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.    

Accreditatie

De volgende beroepsverenigingen hebben punten toegekend aan deze bijeenkomst:
Nederlandse Vereniging voor Openbare Apothekers De Nederlandse Vereniging voor Openbare Apothekers kent 2 accreditatie-punten toe aan het bijwonen van het 1e Nationaal HCV Symposium t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.
Logo_NVMM Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM). De NVMM kent 3 accreditatie-uren toe aan het bijwonen van het Nationaal HCV symposium t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. MDL Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) De MDL kent 3 accreditatie-punten toe aan het bijwonen van het 1e Nationaal HCV Symposium t.z.t. te bewijzen door de deelnemer. Logo_NIV Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) De NIV kent 3 accreditatie-punten toe aan het bijwonen van het Nationaal HCV symposium t.z.t. te bewijzen door de deelnemer.  
Hoe kan ik u helpen?
Logistical ManagerTitia van der Hoek

Titia
Project Manager