Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVMM)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP)
Vereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
Verpleegkundig Specialisten Register