Programma

Het voorlopige programma voor de Nationale Hepatitis Dag 2016 is hieronder weergegeven (wijzigingen voorbehouden). 

 09:30u-10:30uPlenaire ochtendsessie
Voorzitters: Inge Diepman & Andy Hoepelman
 Welkom & Opening
Inge Diepman & Andy Hoepelman
 

Coutinho, Roel 120x160

Gezondheidsraad rapport screening hepatitis
Roel Coutinho
Voorzitter Commissie Hepatitisscreening, Gezondheidsraad

 

Donker, Marianne 120x160

Nationaal Hepatitis Plan Nederland: de rol van de overheid
Marianne Donker
Directeur Publieke Gezondheidszorg, Ministerie VWS

 

Hepatitis C behandeling in Nederland, hoe hebben wij dat in 2016 gedaan?
Rob de Knegt
Hepatoloog, Erasmus Medisch Centrum

 

Hepatitisbehandeling in Nederland - Coinfecties: omvang-effect
Joop Arends
Internist-infectioloog, UMC Utrecht

 Paneldiscussie
  
10:30u-11:00uKoffie
  
 11:00u-12:30uParallelle sessies - ochtend
  Sessie 1:
  Klinische sessie 
  Voorzitters: Marc van der Valk & Joost Drenth
 De toekomst van hepatitis B behandeling: genezing mogelijk
Rob de Man
Hoogleraar en MDL-arts, Erasmus MC
 Hepatitis zorg anno 2016 in de huisartsen praktijk (NHG standaard virale hepatitis 2016)
Martijn Sijbom
Huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
 Wat heeft het HCV budget arrangement ons gebracht: perspectief van arts, VWS en farmacie 
Huib Kooijman
Hoofd van Bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen, Ministerie van VWS 
Ida Haisma
Hoofd Kennis en Beleid & Plv. Directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Marc van der Valk
Internist-infectioloog, AMC; Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren
  Sessie 2:
  Voorlichting, screening en preventie 3.0
  Voorzitters: Cor Blom & Maria Prins
Doel van deze sessie om mensen te prikkelen out of the box te denken als het gaat om voorlichting, screening en preventie. Dit om ervoor te zorgen dat de doelen van nieuw beleid (WHO) en nieuw advies (GR) zo effectief mogelijk wordt behaald.
 Breder perspectief op voorlichting, screening en preventie
Cor Blom
Beleidsmedewerker, Aids Fonds-STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
 

Stand van zaken WHO strategie, Gezondheidsraad advies
Maria Prins
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Hoofd Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam

 Online HBV vaccinatie met vloggers
Hanneke Roosjen
Projectleider, Soa Aids nederland
 Leerervaringen uit de HPV vaccinatie campagne
Paul Sikkema
Directeur, Qrius; Oprichter Nowsy
 Toegevoegde waarden van zelftesten
Janke Schinkel
Klinisch Viroloog en Afdelingshoofd, Academisch Medisch Centrum
 Hot spots benadering HCV
Jeanne Heil
Promovenda, GGD Zuid Limburg
  Sessie 3: VOL
  Het bereiken van specifieke HBV en HCV doelgroepen 
  Voorzitters: Anouk Urbanus & Marjan Bijmolen-Nieboer
 Percepties van Chinese en Vietnamese migranten over chronische HBV
Mart Stein
Post-Doc, CIb RIVM / UMC Utrecht
  Benadering Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Paul Zantkuijl
Beleidsmedewerker MSM, Soa Aids Nederlands
  MSM HCV-vrij Amsterdam
Udi Davidovich
Senior Onderzoeker, GGD Amsterdam
  Sessie 4 VOL
  Cross talks tussen disciplines: Hoe organiseren we dit?
  Voorzitter: Andy Hoepelman
  New Guidelines for GP's to detect viral hepatitis
Mathijs Numans 
Hoogleraar General Practice, Leids Universitair Medisch Centrum
 Regionale opsporingsprojecten: kansen, obstakels en valkuilen
Michael Klemt-Kropp
MDL-arts, Noordwest Ziekenhuisgroep
 Panel discussie
Jim van Steenbergen
Arts Infectieziektebestrijding, RIVM / Leids Universitair Medisch Centrum
Clemens Richter
Internist-infectioloog, Rijnstate ziekenhuis
Matthijs Numans
Hoogleraar General Practice, Leids Universitair Medisch Centrum
Roel Coutinho
Voorzitter Commissie Hepatitisscreening, Gezondheidsraad
Michael Klemt-Kropp
MDL-arts, Noordwest Ziekenhuisgroep
 
12:30u-14:00uLunch
13:00u-13:45uLunchsymposium: Presentatie Hep-CORE studie naar beleid virale hepatitis in Europese landen
Financieel mogelijk gemaakt door MSD
 Voorzitters: Achim Kautz & Maria Prins
 13:00uOpening
Kaja Natland
Managing director, MSD Nederland
 13:05u1e resultaten van Hep-CORE studie
Jeffrey Lazarus
Professor, international health systems, University of Copenhagen en University of Barcelona
 13:20uToelichting vanuit Nederlands perspectief op Hep-CORE studie
José Willemse
Directeur, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
 13:30u Discussie met de zaal 
 13:45uSluiting 
 
 14:00u-15:15uParallelle sessies - middag
  Sessie 5: 
  Hepatitis anno 2016- dit zijn de klinische issues
  Voorzitters: Bert Baak & Joop Arends
  Hepatitis E | Lees het interview met Rob de Man over hepatitis E
Rob de Man
Hoogleraar en MDL-arts, Erasmus Medisch Centrum
 Relevantie van farmacologische interacties bij HCV-therapie
David Burger
Ziekenhuisapotheker/Klinisch Farmacoloog en Hoogleraar Klinische Farmacie, Radboudumc
  SVR bereikt en nu?
Karel van Erpecum
MDL-arts, UMC Utrecht
  Sessie 6:
  Genezen en wat nu? Zorg na genezing van Hepatitis C
  Voorzitters: Jose Willemse & Wilma Brokking
 Duopresentatie van een verpleegkundig specialist met haar patiënt: veranderend levensperspectief door behandelverbeteringen
Karin Grintjes
Verpleegkundig specialist HIV en Hepatitis Zorg, Radboudumc
Henk
  Nazorg voor de genezen hepatitispatient? Vraaggesprek met Thea Korpershoek
Thea Korpershoek
Verpleegkundig Specialist MDL, Albert Schweitzer Ziekenhuis
 Omgaan met verandering van het levensperspectief: een voorbeeld uit de HIV-wereld
Giel Luichjes
Integratieve Therapeut, Sinteze
  Sessie 7: 
  HCV achter de tralies: ketenzorg met stakeholders binnen en buiten de gevangenis
  Voorzitters: Esther Croes & Michel Westra
 Implementatie van internationale op evidentie gebaseerde aanbevelingen voor HCV beleid in Europese gevangenissen 
Geert Robaeys
MDL-arts, Ziekenhuis Oost-Limburg,  België
  Nieuwe richtlijn over opsporing en behandeling HCV in de Nederlandse gevangenissen
Michel Westra
Medisch Adviseur Afdeling Gezondheidszorg, Dienst Justitiële Inrichtingen 
 Praktijkvoorbeeld uit een gevangenis met nu al een actief HCV beleid
Richards Hoofs
Arts, PI Leewarden
&
Corina van der Toorn
Justitieel verpleegkundige, PI Leeuwarden
  Paneldiscussie  
Esther Croes, 
Arts-epidemioloog, Trimbos Instituut
Michel Westra
Medisch Adviseur Afdeling Gezondheidszorg, Dienst Justitiële Inrichtingen 
Geert Robaeys
MDL-arts, Ziekenhuis Oost-Limburg, België
  
15:15u-15:45uKoffie
  
 15:45u-17:00uPlenaire middagsessie
Voorzitters: Inge Diepman & Charles Boucher
 

Kautz, Achim 2016Development of Nationale Hepatitis Plans
Achim Kautz
CEO, Leberhilfe Projekt gUG; Special Policy Consultant, European Liver Patient Organization (ELPA) and World Hepatitis Alliance

 

van Dissel, Jaap_web 120x160

Nationaal Hepatitis Plan: Uitvoering          
Jaap van Dissel
directeur CIb-RIVM, stuurgroep Nationaal Hepatitis Plan, hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij Leids Universitar Medisch Centrum

 

Focus 2016-2017: wie ooit-gediagnosticeerd moet nog worden behandeld?
Jan Hendrik Richardus
Hoogleraar, Infectieziekten; Arts M&G, Erasmus Medisch Centrum

  
 Paneldiscussie
 17:00uAfsluiting & Sociaal netwerken