Accreditatie

Voor de Hepatitis Masterclass is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Verenging voor Maag-, Darm en Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse vereniging voor openbare apothekers (KNMP)
Nederlandse vereniging voor verpleegkundig specialisten (VSR)
Nederlandse vereniging voor Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VR)