Organiserend comité

Onder leiding van Prof. Dr. David Burger (Radboud UMC) en Dr. Matthijs van Luin (Rijnstate Ziekenhuis) kwam het programma tot stand.