Accreditatie

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd:

Status per beroepsgroep

Openbare apothekers (KNMP)

Module# punten
In.n.b.
IIn.n.b.
IIIn.n.b.
IVn.n.b.
Vn.n.b.
VIn.n.b.

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Module# punten 
In.n.b.
IIn.n.b.
IIIn.n.b.
IVn.n.b.
Vn.n.b.
VIn.n.b.