Disclaimer

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (https://www.Virology-education.nl) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Virology Education B.V. of zijn gelicenceerd aan Virology Education B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Virology Education B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:
“© Copyright Virology Education B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


We hebben aan alle pagina's van deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd is of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. De organisatie van Virology Education BV aanvardt geen enkele aansprakelikheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website. De websites waar Virology Education BV naar verwijst, controleren wij geregeld op de betrouwbaarheid van informatie. Virology Education kan echter nooit verantwoordelijke worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites door derden. Virology Education BV is een beschermd handelsmerk. Voor alle elementen op deze website geldt dat het copyright berust bij Virology Education BV.

 

Be Sociable, Share!