Tuberculosedag

Deze bijeenkomst was een unieke bijeenkomst waarbij Tuberculose uitgebreid besproken wordt. Deze dag wasonderdeel van de HIV masterclass, maar werd ook opengesteld voor andere geïnteresseerden in dit onderwerp.

DOELGROEP
De Tuberculose dag richtte zich met name op infectiologen, GGD artsen en andere medisch specialisten die, aan het einde van hun specialisatietraject, geïnteresseerd zijn in de behandeling van tuberculose. Daarnaast bood deze Tuberculose dag een unieke gelegenheid voor ervaren behandelaren om hun kennis op te frissen.

LEERDOELEN
Na het bijwonen van de Tuberculose dag had de deelnemer:
• inzicht verkregen in de pathogenese en klinische verschijningsvorm van tuberculose;
• inzicht in de diagnostische mogelijkheden en in de verschillende overwegingen om te komen tot een rationele behandelingskeuze;
• volledig overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klinisch management van met tuberculose;
• inzicht in beschikbare middelen en hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.