Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale Hepatitis Dag 2016 is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen (alfabetisch gerangschikt):

BeroepsverenigingPunten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (KVV)Nog niet toegekend
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG)Nog niet toegekend
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR):6 punten
KNMP Openbare Apothekers (OA)5 punten
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)5 punten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)Nog niet toegekend
Nederlandse vereniging voor Maag-Darm-Lever artsen (MDL)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen (NVMM)5 punten
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)Nog niet toegekend
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)6 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)Nog niet toegekend